Cynaliadwyedd: beth sydd angen i chi ei wybod

Mai 31, 2023

A oes gennych y wybodaeth am y polisïau cynaliadwyedd diweddaraf yng Nghymru?

Ymunwch â ni ar yr 2il a’r 4ydd o Fai ar gyfer ein gweminar ar-lein ‘Cynaliadwyedd: beth sydd angen i chi ei wybod’. Wedi’i gynllunio i helpu busnesau a’r sector cyhoeddus i ddeall ymgyrch ddeddfwriaethol Cymru dros gynaliadwyedd.

Rydym yn ymdrin â phynciau allweddol cyfrifoldeb byd-eang, Net Zero, cynaliadwyedd, cadwyni cyflenwi a masnach ryngwladol gyda’r bwriad o gefnogi busnes a’r sector cyhoeddus i ddeall yr her o adeiladu dyfodol cynaliadwy.