Cymryd Rhan

Llun/Photo: Nick Treharne
 • Cymunedau lleol

  Grŵp lleol sydd wedi ymrwymo i gefnogi Masnach Deg yw cymuned Masnach Deg. Mae’r gymuned yn cefnogi cynhyrchwyr a chymunedau mewn gwledydd incwm isel a chanolig.

 • Addysg

  Mae Masnach Deg yn dechrau gydag addysg ac mae’n bwysig dysgu plant a phobl ifanc am eu heffaith yn y byd.

 • Gweithiwch gyda ni

  Gallwn helpu eich sefydliad i godi ymwybyddiaeth o Fasnach Deg trwy weithdai, sgyrsiau a seminarau.

 • Gwirfoddoli gyda ni

  Ni allem wneud ein gwaith heb mae cefnogaeth ein gwirfoddolwyr yn hanfodol i ni a gall fod yn ffordd wych o ymuno â’r mudiad Masnach Deg.