Cyrsiau Cynaliadwyedd

Pam cyrsiau cynaladwyedd?

Mae yna symudiad mawr tuag at ddatblygu cynaliadwy ar waith. Gyda’r angen i bontio at economi werdd sy’n tyfu’n gyson, mae angen i ni ddeall y cyd-destun newydd rydym yn gweithredu ynddo.

Rydym yn arweinwyr yn y maes cynaladwyedd, yn deal problemau cadwyni cyflenwi wedi’u hymgorffori a chyflawni datrysiadau gwerth cymdeithasol. Felly, mae Masnach Deg mewn sefyllfa unigryw i gyflwyno cwrs ar ddeall y dull gwerthoedd newydd sy’n angenrheidiol i ffynnu mewn economi werdd newydd.

Mae ein gweithdai i’r bobl ganlynol

  • Gweithwyr sydd am gael cyflwyniad cynhwysfawr i gynaladwyedd a chamau gweithredu ymarferol.
  • Caffael diddordebau gweithwyr proffesiynol mewn cadwyni cyflenwi cynaliadwy.
  • Athrawon sydd am gyflwyno pynciau dinasyddiaeth fyd-eang, prynwriaeth a chynaladwyedd i’ch myfyrwyr.
  • Myfyrwyr sydd am ddysgu am gyfiawnder masnach, perthnasoedd rhyngwladol, moeseg a chynaladwyedd.
  • Unigolion sydd am gwyro eu gyrfa neu sydd â diddordeb yn y maes cynaladwyedd.

Y pynciau allweddol yr ymdrinnir â hwy

  • Cyfrifoldeb byd-eang a deddfwriaeth Cymru;
  • Cynaladwyedd a Sero Net;
  • Cadwyni cyflenwi a phrynu;
  • Cytundebau a pholisi hinsawdd rhyngwladol;
  • Camau gweithredu ymarferol i unigolion a sefydliadau.

Mae’r rhain yn weithdai ymgysylltiol, rhyngweithiol lle mae cyfranogwyr yn gwneud cysylltiadau ac yn defnyddio eu gwybodaeth eu hunain i ddysgu am bynciau.

Cewch wybodaeth am yr opsiynau dysgu hyblyg isod.