Pythefnos Masnach Deg 2023

Dydd Llun 27th Chwefror – Dydd Sul 12th Mawrth 2023
Fairtrade Fortnight 2023 campaign page image
02.03.2020 Fair Trade event at Portland House, Cardiff Bay Pic: Nick Treharne

Pythefnos Masnach Deg 2023: 27 Chwefror– 12 Mawrth

Ein thema eleni yw… BWYD!

Mae hyn yn meddwl gallwch ffocysu ar unrhyw ran o fwyd a Masnach Deg i ddathly Pythefnos Masnach Deg 2023. Gall hwn fod, cynhyrchiant bwyd a newid hinsawdd, caffael Masnach Deg neu ddiogelwch bwyd i enwi ond ychydig.

Mae bwyd wrth wraidd Masnach Deg ac yn croestorri gyda newid hinsawdd, rhyw, bywoliaethau a phob agwedd arall o Fasnach Deg. Edrychwch yma am rywle i brynnu bwyd Masnach Deg.

Beth yw Pythefnos Masnach Deg?

Bob blwyddyn mae Pythefnos Masnach Deg yn rhoi’r cyfle i bobl ledled y DU dathlu cyflawniadau Masnach Deg a dysgu mwy am y gwahaniaeth y mae Masnach Deg yn ei wneud.

Cefnogir Pythefnos Masnach Deg Cymru gan Lywodraeth Cymru a Hub Cymru Africa.

Beth byddwn ni’n gwneud?

Eleni byddwn yn lansio ein dathliadau Pythefnos Masnach Deg trwy ddigwyddiad blaenllaw. Ond, bydd hyn mewn person yn lle ar-lein.

Fel bob blwyddyn, byddwn yn partnerio gyda grwpiau cymunedol i redeg digwyddiadau ac ymgysylltu â’r cyhoedd a pholisi ar Fasnach Deg o gwmpas Cymru.

Rydyn ni hefyd yn gweithio gyda’r Sefydliad Masnach Deg i greu a chyfieithu pecyn dysgu athrawon mewn i Gymraeg.

Arhoswch am fwy o wybodaeth cyn hir…