Grantiau dathlu cymunedol Masnach Deg

Gorffennaf 2023 – Dydd Llun 30th Medi 2024

Cymru Masnach Deg yn lansio grantiau dathlu cymunedol Ar ôl digwyddiad dathlu llwyddiannus yn y Senedd, rydym yn ymestyn ein dathliadau ar draws y wlad! Eleni, rydym yn dathlu ein pen-blwydd yn 15 oed fel Cenedl Masnach Deg gyntaf y byd. Lansiwyd y dathliadau ym mis Gorffennaf gyda digwyddiad yn y Senedd a nawr, rydym […]

Darllen mwy

Rydym yn cefnogi, tyfu a hyrwyddo’r mudiad Masnach Deg

Rydym yn gweithio gyda cymunedau Masnach Deg, ysgolion, awdurdodau lleol a manwerthwyr Masnach Deg, ac yn cysylltu â grwpiau ffydd, prifysgolion a busnesau.

Amdano Cymru Masnach Deg

Cofnodion Diweddaraf