Ble i brynu

Dewch o hyd i’ch masnachwr Masnach Deg, lle i brynu ar-lein a’n canllawiau caffael ar gyfer anghenion canfod mwy.

Darllen mwy

Rydym yn cefnogi, tyfu a hyrwyddo’r mudiad Masnach Deg

Rydym yn gweithio gyda cymunedau Masnach Deg, ysgolion, awdurdodau lleol a manwerthwyr Masnach Deg, ac yn cysylltu â grwpiau ffydd, prifysgolion a busnesau.

Amdano Cymru Masnach Deg

Cofnodion Diweddaraf