Paned, Planed a Phrynwyr

Hydref 1, 2021

Dewch i’r digwyddiad Paned, Planed a Phrynwyr ar Ddiwrnod Coffi Rhyngwladol am sesiwn panel a holi ac ateb ar-lein.

Archebu nawr Darllen mwy

Rydym yn cefnogi, tyfu a hyrwyddo’r mudiad Masnach Deg yng Nghymru.

Mae Cymru Masnach Deg, rydym yn gweithio gyda dros 30 o gymunedau Masnach Deg, 200 o ysgolion, 18 awdurdod lleol ac wyth o fanwerthwyr Masnach Deg, ac yn cysylltu â grwpiau ffydd, prifysgolion a busnesau.

Mae Masnach Deg yn cefnogi ei phartneriaid i gymryd perchnogaeth o’u busnes ac i rymuso gweithwyr i reoli eu dyfodol eu hunain a chydweithio’n ddemocrataidd. Mae Masnach Deg hefyd yn cefnogi prosiectau datblygu cymunedol.

Amdano Cymru Masnach Deg

Cofnodion Diweddaraf