Ble i brynu

Dewch o hyd i’ch masnachwr Masnach Deg, lle i brynu ar-lein a’n canllawiau caffael ar gyfer anghenion canfod mwy.

Darllen mwy

Rydym yn cefnogi, tyfu a hyrwyddo’r mudiad Masnach Deg yng Nghymru.

Mae Cymru Masnach Deg, rydym yn gweithio gyda dros 30 o gymunedau Masnach Deg, 200 o ysgolion, 18 awdurdod lleol ac wyth o fanwerthwyr Masnach Deg, ac yn cysylltu â grwpiau ffydd, prifysgolion a busnesau.

Mae Masnach Deg yn cefnogi ei phartneriaid i gymryd perchnogaeth o’u busnes ac i rymuso gweithwyr i reoli eu dyfodol eu hunain a chydweithio’n ddemocrataidd. Mae Masnach Deg hefyd yn cefnogi prosiectau datblygu cymunedol.

Amdano Cymru Masnach Deg

Cofnodion Diweddaraf