Pythefnos Masnach Deg 2023

Dydd Llun 27th Chwefror – Dydd Sul 12th Mawrth 2023

Pythefnos Masnach Deg 2023: 27 Chwefror– 12 Mawrth Ein thema eleni oedd… BWYD! Mae hyn yn meddwl gall y ffocyws bod ar unrhyw ran o fwyd a Masnach Deg i ddathlu Pythefnos Masnach Deg 2023. Gwnaeth hwn cynnwys, cynhyrchiant bwyd a newid hinsawdd, caffael Masnach Deg neu ddiogelwch bwyd i enwi ond ychydig. Mae bwyd […]

Darllen mwy

Rydym yn cefnogi, tyfu a hyrwyddo’r mudiad Masnach Deg yng Nghymru.

Mae Cymru Masnach Deg, rydym yn gweithio gyda dros 30 o gymunedau Masnach Deg, 200 o ysgolion, 18 awdurdod lleol ac wyth o fanwerthwyr Masnach Deg, ac yn cysylltu â grwpiau ffydd, prifysgolion a busnesau.

Mae Masnach Deg yn cefnogi ei phartneriaid i gymryd perchnogaeth o’u busnes ac i rymuso gweithwyr i reoli eu dyfodol eu hunain a chydweithio’n ddemocrataidd. Mae Masnach Deg hefyd yn cefnogi prosiectau datblygu cymunedol.

Amdano Cymru Masnach Deg

Cofnodion Diweddaraf