Cystadleuaeth Celf Ieuenctid Cymru Masnach Deg

Dydd Llun 20th Mai – Dydd Llun 23rd Medi 2024

Mae Masnach Deg yn dathlu 30 mlynedd, ac rydym yn cynnal cystadleuaeth gelf sy’n cyd-fynd â Pythefnos Masnach Deg 2024. Mae hon yn gystadleuaeth Cymru gyfan, a wnewch chi ein helpu i ddathlu’r mudiad?  Sut i gymryd rhan:  Yc elf rydym ei eisiau: Un ochr o baentiad A4, llun digidol/ffisegol, cerdd neu fideo (cân/cerdd/perfformiad).  Thema: […]

Darllen mwy

Rydym yn cefnogi, tyfu a hyrwyddo’r mudiad Masnach Deg

Rydym yn gweithio gyda cymunedau Masnach Deg, ysgolion, awdurdodau lleol a manwerthwyr Masnach Deg, ac yn cysylltu â grwpiau ffydd, prifysgolion a busnesau.

Amdano Cymru Masnach Deg

Cofnodion Diweddaraf