Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru)

Tachwedd 2022 – Dydd Iau 1st Mehefin 2023

Y Bil sy’n ffocysu ar Waith Teg, ond does dim cyfrifoldeb byd-eang? Mae’r Senedd yn ystyried Bil newydd ar gaffael cyhoeddus a fydd yn hyrwyddo Gwaith Teg yng Nghymru. Fodd bynnag, mae’n gyfle wedi colli gan does dim sôn am gyfrifoldeb byd-eang yn gadwyni cyflenwi Cymru. Dyma pam rydym angen eich cymorth i wneud yn […]

Darllen mwy

Rydym yn cefnogi, tyfu a hyrwyddo’r mudiad Masnach Deg yng Nghymru.

Mae Cymru Masnach Deg, rydym yn gweithio gyda dros 30 o gymunedau Masnach Deg, 200 o ysgolion, 18 awdurdod lleol ac wyth o fanwerthwyr Masnach Deg, ac yn cysylltu â grwpiau ffydd, prifysgolion a busnesau.

Mae Masnach Deg yn cefnogi ei phartneriaid i gymryd perchnogaeth o’u busnes ac i rymuso gweithwyr i reoli eu dyfodol eu hunain a chydweithio’n ddemocrataidd. Mae Masnach Deg hefyd yn cefnogi prosiectau datblygu cymunedol.

Amdano Cymru Masnach Deg

Cofnodion Diweddaraf