Adnoddau

Adnoddau ar gyfer dysgu, ymgyrchu, caffael a mwy i gefnogi eich gweithgareddau Masnach Deg. Gwnaed gan sefydliadau ac ymgyrchwyr Masnach Deg.

 1. DOWNLOAD
  download

  Poster hinsawdd Masnach Deg

  Dwyieithog
 2. DOWNLOAD
  download

  Poster hinsawdd Masnach Deg (Cymraeg)

  Cymraeg
 3. DOWNLOAD
  download

  Llyfyn hinsawdd Pythefnos Masnach Deg

  Dwyieithog
 4. DOWNLOAD
  download

  Poster digwyddiad Pythefnos Masnach Deg

  Dwyieithog
 5. 017
  download

  Canllaw Caffael Cenedlaethol Masnach Deg Cymru

  Crëwyd gan: Cymru Masnach Deg

  Canllaw i brynu neu gaffael cynnyrch Masnach Deg gan gyflenwyr Cymreig

  Dwyieithog
 6. 016
  download external

  Pablo Y Banana Sŵper

  Adnoddau pablo y banana sŵper am grŵpiau blynyddoedd cynnar. Cynnwys cerdiau stori, taflen gweithgaredd i’w wneud adref a tudalen sticeri llygaid.

  Saesneg
 7. to loan

  Cwpan/banana wedi’i lenwi ag aer

  Saesneg
 8. 015
  to loan

  Gwisgoedd banana

  Gwisgoedd banana gyda’r Marc Masnach Deg mewn meintiau oedolyn. Wedi’u greu o gotwm Masnach Deg,

 9. 014
  to loan

  Peiriant Gwneud Bathodyn

  Peiriant gwneud bathodyn traddodiadol gyda chyfarwyddiadau ysgrifenedig ac adnoddau i wneud bathodynnau

 10. 013

  Peli-Droed

  Peli-droed Masnach Deg gyda’r Ddraig Goch a “Chwarae’n Deg Play Fair” arnynt.

  Dwyieithog
 11. 012
  to purchase

  Crysau-T

  Crëwyd gan: Koolskools

  Crysau-t mewn amryw o feintiau gydag ysgrifen wen ‘Fair Trade Masnach Deg’ o gwmpas calon

  Dwyieithog
I ofyn am adnoddau ffisegol, llenwch y ffurflen gais a byddwn mewn cysylltiad i drefnu darpariaeth.