Adnoddau

Resources for learning, campaigning, procurement and more to support your Fair Trade activities. Made by Fair Trade organisations and campaigners.

 1. 017
  download

  Canllaw Caffael Cenedlaethol Masnach Deg Cymru

  Crëwyd gan: Cymru Masnach Deg

  Canllaw i brynu neu gaffael cynnyrch Masnach Deg gan gyflenwyr Cymreig

  Dwyieithog
 2. 016
  download external

  Pablo Y Banana Sŵper

  Adnoddau pablo y banana sŵper am grŵpiau blynyddoedd cynnar. Cynnwys cerdiau stori, taflen gweithgaredd i’w wneud adref a tudalen sticeri llygaid.

  Saesneg
 3. to loan

  Cwpan/banana wedi’i lenwi ag aer

  Saesneg
 4. 015
  to loan

  Gwisgoedd banana

  Gwisgoedd banana gyda’r Marc Masnach Deg mewn meintiau oedolyn. Wedi’u greu o gotwm Masnach Deg,

 5. 014
  to loan

  Peiriant Gwneud Bathodyn

  Peiriant gwneud bathodyn traddodiadol gyda chyfarwyddiadau ysgrifenedig ac adnoddau i wneud bathodynnau

 6. 013

  Peli-Droed

  Peli-droed Masnach Deg gyda’r Ddraig Goch a “Chwarae’n Deg Play Fair” arnynt.

  Dwyieithog
 7. 012
  to purchase

  Crysau-T

  Crëwyd gan: Koolskools

  Crysau-t mewn amryw o feintiau gydag ysgrifen wen ‘Fair Trade Masnach Deg’ o gwmpas calon

  Dwyieithog
 8. 011
  download

  Adroddiadau Cenedl Masnach Deg 2018

  Crëwyd gan: Cymru Masnach Deg

  Adolygiad 2018 i mewn i 10 mlynedd o Gymru yn fod yn Genedl Masnach Deg. Mae’r adroddiadau yn A4 dwyieithog wyneb i waered

  SaesnegCymraeg
 9. 009
  download external

  Canllaw Gweithredu Trefi Masnach Deg

  Popeth bydd rhaid gwybod i wneud eich ardal yn un Masnach Deg

  Saesneg
 10. 001
  download external

  Y Goeden Goco Broblemus

  Cynllun gwers ar gyfer Ysgolion Uwchradd

  SaesnegCymraeg
 11. 003

  Rhannwch eich gwleledigaeth o’r byd rydych am ei gae

  An activity for young people ages 5 -25

  SaesnegCymraeg
 12. 004
  download external

  Yr Hinsawdd, Masnach Deg a Chi – Cynradd

  Grid dysgu gartref i ysgolion cynradd

  SaesnegCymraeg
 13. 007
  download external

  Yr Hinsawdd, Masnach Deg a Chi – Uwchradd

  Grid dysgu gartref i ysgolion uwchradd

  SaesnegCymraeg
 14. 005
  download external

  Cwis Newid Hinsawdd – Cynradd

  Cwis Newid Hinsawdd ar gyfer yr ysgol gynradd

  SaesnegCymraeg
 15. 006
  download external

  Cwis Newid Hinsawdd – Uwchradd

  Pythefnos Masnach Deg 2021 cwis Newid Hinsawdd ar gyfer yr ysgol uwchradd

  SaesnegCymraeg
 16. 002
  external

  Taflenni: Beth yw Masnach Deg?

  Taflenni am Beth yw Masnach Deg? gan Sefydliad Masnach Deg

  Cymraeg
 17. 008
  external

  Sticer: Gofynnwch am fasnach deg yma

  Gofynnwch am Masnach Deg yma. Sticer ffenest hir ddwyieithog am fusnesau i ddefnyddio er mwyn annog prynwyr i Gofyn am Masnach Deg

  Dwyieithog
I ofyn am adnoddau ffisegol, llenwch y ffurflen gais a byddwn mewn cysylltiad i drefnu darpariaeth.