Adnoddau

Adnoddau ar gyfer dysgu, ymgyrchu, caffael a mwy i gefnogi eich gweithgareddau Masnach Deg. Gwnaed gan sefydliadau ac ymgyrchwyr Masnach Deg.

 1. 017
  download

  Canllaw Caffael Cenedlaethol Masnach Deg Cymru

  Crëwyd gan: Cymru Masnach Deg

  Canllaw i brynu neu gaffael cynnyrch Masnach Deg gan gyflenwyr Cymreig

  Dwyieithog
 2. 016
  download external

  Pablo Y Banana Sŵper

  Adnoddau pablo y banana sŵper am grŵpiau blynyddoedd cynnar. Cynnwys cerdiau stori, taflen gweithgaredd i’w wneud adref a tudalen sticeri llygaid.

  Saesneg
 3. to loan

  Cwpan/banana wedi’i lenwi ag aer

  Saesneg
 4. 015
  to loan

  Gwisgoedd banana

  Gwisgoedd banana gyda’r Marc Masnach Deg mewn meintiau oedolyn. Wedi’u greu o gotwm Masnach Deg,

 5. 014
  to loan

  Peiriant Gwneud Bathodyn

  Peiriant gwneud bathodyn traddodiadol gyda chyfarwyddiadau ysgrifenedig ac adnoddau i wneud bathodynnau

 6. 013

  Peli-Droed

  Peli-droed Masnach Deg gyda’r Ddraig Goch a “Chwarae’n Deg Play Fair” arnynt.

  Dwyieithog
 7. 012
  to purchase

  Crysau-T

  Crëwyd gan: Koolskools

  Crysau-t mewn amryw o feintiau gydag ysgrifen wen ‘Fair Trade Masnach Deg’ o gwmpas calon

  Dwyieithog
 8. 011
  download

  Adroddiadau Cenedl Masnach Deg 2018

  Crëwyd gan: Cymru Masnach Deg

  Adolygiad 2018 i mewn i 10 mlynedd o Gymru yn fod yn Genedl Masnach Deg. Mae’r adroddiadau yn A4 dwyieithog wyneb i waered

  SaesnegCymraeg
 9. 009
  download external

  Canllaw Gweithredu Trefi Masnach Deg

  Popeth bydd rhaid gwybod i wneud eich ardal yn un Masnach Deg

  Saesneg
 10. 001
  download external

  Y Goeden Goco Broblemus

  Cynllun gwers ar gyfer Ysgolion Uwchradd

  SaesnegCymraeg
 11. 003

  Rhannwch eich gwleledigaeth o’r byd rydych am ei gae

  An activity for young people ages 5 -25

  SaesnegCymraeg
 12. 004
  download external

  Yr Hinsawdd, Masnach Deg a Chi – Cynradd

  Grid dysgu gartref i ysgolion cynradd

  SaesnegCymraeg
 13. 007
  download external

  Yr Hinsawdd, Masnach Deg a Chi – Uwchradd

  Grid dysgu gartref i ysgolion uwchradd

  SaesnegCymraeg
 14. 005
  download external

  Cwis Newid Hinsawdd – Cynradd

  Cwis Newid Hinsawdd ar gyfer yr ysgol gynradd

  SaesnegCymraeg
 15. 006
  download external

  Cwis Newid Hinsawdd – Uwchradd

  Pythefnos Masnach Deg 2021 cwis Newid Hinsawdd ar gyfer yr ysgol uwchradd

  SaesnegCymraeg
 16. 002
  external

  Taflenni: Beth yw Masnach Deg?

  Taflenni am Beth yw Masnach Deg? gan Sefydliad Masnach Deg

  Cymraeg
 17. 008
  external

  Sticer: Gofynnwch am fasnach deg yma

  Gofynnwch am Masnach Deg yma. Sticer ffenest hir ddwyieithog am fusnesau i ddefnyddio er mwyn annog prynwyr i Gofyn am Masnach Deg

  Dwyieithog
I ofyn am adnoddau ffisegol, llenwch y ffurflen gais a byddwn mewn cysylltiad i drefnu darpariaeth.