Sefydliadau

 1. Aardvark Alternatives

  Mae Aardvark Alternatives yn Siop Bwyd Cyfan Annibynnol a Chanolfan Therapi yng Nghaerfyrddin, De Cymru. Maent yn gwerthu te, coffi a siocled Masnach Deg.

 2. Awesome Wales

  Awesome Wales yw’r siop gwastraff Sero cyntaf ym Mro Morgannwg. Wedi’i leoli yn Y Bari, Y Bont-faen a nawr yn Ysbyty Prifysgol Cymru Caerdydd, mae Awesome Wales yn stocio amrywiaeth o nwyddau Masnach Deg. Ewch draw i’r siop, neu ewch i’r wefan am gynnyrch ecogyfeillgar a Masnach Deg.

 3. Babipur

  Siop foesegol yw Babipur i’r teulu cyfan. Mae Babipur yn credu y dylai siopa moesegol fod yn hwyl, yn Fasnach Deg a heb ecsbloetio.

 4. Bala Sport

  Cydweithfa yw Bala Sport, wedi’i sefydlu i ehangu argaeledd a defnydd peli chwaraeon Masnach Deg a gynhyrchir yn foesegol (gan ganolbwyntio ar beli troed, peli rygbi a futsals yn bennaf) yn y DU a’r tu hwnt.

 5. Bay Coffee Roasters

  Mae Bay Coffee Roasters yn enillydd gwobr Blas Gwych ac yn rhostio amrywiaeth o goffi Masnach Deg ger arfordir Ceredigion. Mae eu rhostio yn cael ei bweru gan ynni adnewyddadwy ac mae’n hanfodo i flasu eu coffi Masnach Deg.

 6. Cynghrair Masnach Deg Conwy

  Rydym yn cefnogi ac yn hyrwyddo
  Masnach Deg i siopau, busnesau ac ysgolion lleol yng Nghonwy.

 7. Cyngor Tref Llanilltud Fawr

  Tref Masnach Deg yw Llanilltud Fawr sy’n ymrwymedig i gefnogi Masnach Deg.

 8. Daioni Organig

  Mae Daioni Organic wedi lansio ei amrywiaeth o goffi organig Masnach Deg, barod i yfed. Wedi’i gwneud a llaeth Cymraeg a choffi organig Masnach Deg o Fecsico.

 9. Eighteen Rabbit

  Mae ‘Eighteen Rabbit’ yn fasnachwr annibynnol sy’n gwerthu celf, crefft ac anrhegion a fasnachir yn deg sy’n canolbwyntio ar steil a dyluniad, sy’n credu y gall pethau hardd helpu i wneud y byd yn lle gwell.

 10. Fair and Fabulous

  Mae Fair and Fabulous yn darparu cynnyrch Masnach Deg a chyfeillgar i’r amgylchedd o safon, ac yn credu na ddylai siopa mewn ffordd foesegol olygu bod yn rhaid i gyfaddawdu ar ansawdd na gwasanaeth.