Amdano Masnach Deg

  • Beth yw Masnach Deg?

    Mae Masnach Deg yn fudiad byd-eang sy’n rhoi pobl a’r blaned o flaen elw.

  • Ble i brynu

    Dewch o hyd i’ch masnachwr Masnach Deg, lle i brynu ar-lein a’n canllawiau caffael ar gyfer anghenion canfod mwy.

  • Gweithiwch gyda ni

    Gallwn helpu eich sefydliad i godi ymwybyddiaeth o Fasnach Deg trwy weithdai, sgyrsiau a seminarau.