Croeso, Eli!

Rhagfyr 9, 2022
Croeso to our new member of staff, Eli!

Hoffem groesawu aelod newydd o’r tîm, Eli Wislocka, sy’n gweithio yn Cymru Masnach Deg fel Swyddog Datblygu ac Ymgysylltu.

Symudodd Eli i Gaerdydd o Lundain yn ddiweddar. Mae ganddi gefndir mewn prosiectau ieuenctid cymunedol, ac mae hi wedi gweithio gydag amrywiaeth o sefydliadau ac elusennau, ac mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn cyfiawnder cymdeithasol. Eli yw sylfaenydd Love and Salvage hefyd, brand sy’n trawsnewid lledr gwastraff yn ategolion hardd o waith llaw.

Mae Eli yn datblygu amrywiaeth o weithdai a sgyrsiau i fusnesau a chyrff cyhoeddus, felly cadwch lygad am ddyddiadau a gwybodaeth bellach.

Meddai Aileen Burmeister, Pennaeth Cymru Masnach Deg:

“Rydym yn falch iawn o groesawu Eli i’r tîm yma yn Cymru Masnach Deg. Mae angerdd Eli am degwch a’i phrofiadau eang ar draws y sector preifat, cyhoeddus a’r trydydd sector yn fantais wych i’r tîm. Rydym yn edrych ymlaen at dreialu ein gweithdai o amgylch Masnach Deg a chyfrifoldeb byd-eang yn fuan.”

Meddai Eli:

“Mae’n gyfnod mor gyffrous i fod yng Nghymru ac i fod yn rhan o dîm Cymru Masnach Deg. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at weithio ar draws y gwahanol sectorau gyda’n gweithdai, a helpu pobl i edrych ar fasnach o safbwynt newydd.”

I gysylltu, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost at info@cymrumasnachdeg.org.uk, neu cysylltwch gydag Eli yn uniongyrchol yn Gymraeg neu’n Saesneg drwy e-bostio eli@cymrumasnachdeg.org.uk.


Mae’r rôl hon yn cael ei hariannu gan Gam 3 Cronfa Cadernid Trydydd Sector Cymru Llywodraeth Cymru, sydd yn cael ei gweinyddu gan WCVA.