Cyrsiau Cynaliadwyedd

Pam cyrsiau cynaladwyedd?

Mae yna symudiad mawr tuag at ddatblygu cynaliadwy ar waith. Gyda’r angen i bontio at economi werdd sy’n tyfu’n gyson, mae angen i ni ddeall y cyd-destun newydd rydym yn gweithredu ynddo.

Rydym yn arweinwyr yn y maes cynaladwyedd, yn deall problemau cadwyni cyflenwi wedi’u hymgorffori a chyflawni datrysiadau gwerth cymdeithasol. Felly, mae Masnach Deg mewn sefyllfa unigryw i gyflwyno cwrs ar ddeall y dull gwerthoedd newydd sy’n angenrheidiol i ffynnu mewn economi werdd newydd.

Mae ein gweithdai i’r bobl ganlynol

 • Gweithwyr sydd am gael cyflwyniad cynhwysfawr i gynaladwyedd a chamau gweithredu ymarferol.
 • Caffael diddordebau gweithwyr proffesiynol mewn cadwyni cyflenwi cynaliadwy.
 • Athrawon sydd am gyflwyno pynciau dinasyddiaeth fyd-eang, prynwriaeth a chynaladwyedd i’ch myfyrwyr.
 • Myfyrwyr sydd am ddysgu am gyfiawnder masnach, perthnasoedd rhyngwladol, moeseg a chynaladwyedd.
 • Unigolion sydd am gwyro eu gyrfa neu sydd â diddordeb yn y maes cynaladwyedd.

Y pynciau allweddol yr ymdrinnir â hwy

 • Cyfrifoldeb byd-eang a deddfwriaeth Cymru;
 • Cynaladwyedd a Sero Net;
 • Cadwyni cyflenwi a phrynu;
 • Cytundebau a pholisi hinsawdd rhyngwladol;
 • Camau gweithredu ymarferol i unigolion a sefydliadau.

Mae’r rhain yn weithdai ymgysylltiol, rhyngweithiol lle mae cyfranogwyr yn gwneud cysylltiadau ac yn defnyddio eu gwybodaeth eu hunain i ddysgu am bynciau.

 • Dyfodol Cynaliadwy

  Mae’r cwrs hwn yn addas i bawb, staff a chyflogwyr, unigolion a sefydliadau o bob sector.