Dyfodol cynaliadwy

Mai 31, 2023

Ymunwch â ni ar gyfer Diwrnod Masnach Deg y Byd ac Wythnos Hinsawdd!

Cofrestrwch ar gyfer ein gweithdai ar-lein ‘Dyfodol Cynaliadwy’ ar 9 ac 11 Mai o 6pm.

Cyflwyniad cynhwysfawr a deniadol i faterion mwyaf dybryd ein hoes a sut mae Masnach Deg yn rhan o’r ateb.

Mae’r gyfres ar-lein hon ar gyfer BAWB, gan feithrin gwybodaeth ac ymwybyddiaeth ar draws ystod o bynciau allweddol: cyfrifoldeb byd-eang, Sero Net, cynaliadwyedd, cadwyni cyflenwi a masnach ryngwladol.

Cliciwch am fwy o wybodaeth ac i archebu