FTO

  1. Y sefydliad Masnach Deg

    Mae Sefydliad Masnach Deg y DU yn aelod o Fasnach Deg Rhyngwladol sy’n uno dros 20 o fentrau labelu ledled Ewrop, Japan, Gogledd America, Mecsico ac Awstralia/Seland Newydd yn ogystal â rhwydweithiau sefydliadau cynhyrchu o Asia, Affrica, America Ladin a’r Caribî.