Pythefnos Masnach Deg 2024

Dydd Llun 9th Medi – Dydd Sul 22nd Medi 2024

Mae’r Bythefnos Fasnach Deg eleni yn rhedeg rhwng 9 Medi a 22 Medi.  

2024 yw pen-blwydd Masnach Deg yn 30 oed, felly rydym eisiau defnyddio’r achlysur i dynnu sylw at sut mae 30 mlynedd o gydweithio wedi gwneud y Marc MASNACH DEG yn arweinydd effaith sy’n newid bywydau i ffermwyr a gweithwyr ar draws y byd.

Rydym yn gwybod y byddwch eisiau ymuno â ni i ddathlu’r effaith sylweddol y mae’r Marc Masnach Deg wedi’i chael yn y byd, ac i ddiolch i chi am eich
holl gefnogaeth a’ch cyfraniadau anhygoel.

Rydym yn brysur yn cynllunio ein digwyddiad blaenllaw ar gyfer mis Medi, ac i gefnogi cymunedau yng Nghymru i ddathlu gyda’u digwyddiadau hefyd. Nid yw’r thema wedi cael ei benderfynu eto, ond bydd mwy o wybodaeth ar gael yn fuan.