Canolbarth Cymru

 1. Bay Coffee Roasters

  Mae Bay Coffee Roasters yn enillydd gwobr Blas Gwych ac yn rhostio amrywiaeth o goffi Masnach Deg ger arfordir Ceredigion. Mae eu rhostio yn cael ei bweru gan ynni adnewyddadwy ac mae’n hanfodo i flasu eu coffi Masnach Deg.

 2. Fair and Fabulous

  Mae Fair and Fabulous yn darparu cynnyrch Masnach Deg a chyfeillgar i’r amgylchedd o safon, ac yn credu na ddylai siopa mewn ffordd foesegol olygu bod yn rhaid i gyfaddawdu ar ansawdd na gwasanaeth.

 3. Eighteen Rabbit

  Mae ‘Eighteen Rabbit’ yn fasnachwr annibynnol sy’n gwerthu celf, crefft ac anrhegion a fasnachir yn deg sy’n canolbwyntio ar steil a dyluniad, sy’n credu y gall pethau hardd helpu i wneud y byd yn lle gwell.

 4. Grŵp Masnach Deg Llandrindod

  Grŵp bach o bobl leol ydyn ni sy’n gweithio i hyrwyddo Masnach Deg yn yr ardal ac yn helpu i gynnal Llandrindod fel Tref Masnach Deg.