De Gorllewin

 1. Aardvark Alternatives

  Mae Aardvark Alternatives yn Siop Bwyd Cyfan Annibynnol a Chanolfan Therapi yng Nghaerfyrddin, De Cymru. Maent yn gwerthu te, coffi a siocled Masnach Deg.

 2. Siop Werdd Canolfan yr Amgylchedd

  Mae Siop Werdd Canolfan yr Amgylchedd wedi bod yn darparu cynnyrch cartref, bwyd a chrefftau gwyrdd, Masnach Deg a heb greulondeb i’r gymuned ers sawl blwyddyn ac mae’n gartref i orsaf ail-lenwi gyntaf Abertawe.

 3. Gardd y Ddraig

  Agorwyd Gardd y Ddraig yn 2014 gyda ffocws ar Fasnach Deg a’r amgylchedd. Ers hynny, mae wedi ffynnu gan werthu llyfrau, anrhegion a bwyd Masnach Deg, hadau, planhigion a llysiau ffres.

 4. Masnach Deg Castell Newydd Emlyn

  Grŵp i gefnogi gweithgareddau Masnach Deg yng Nghastell Newydd Emlyn.

 5. Grŵp Masnach Deg Sir Gâr

  Rydym yn gweithio i gefnogi a datblygu’r symudiad Masnach Deg.

 6. Masnach Deg Clydach

  Rydym yn hyrwyddo Masnach Deg yn Ckydach.

 7. Tref Masnach Deg Porthcawl

  Rydym yn hyrwyddo Masnach Deg ym Mhorthcawl.

 8. Masnach Deg Rhydaman

  Nod grŵp Masnach Deg Rhydaman yw codi ymwybyddiaeth o faterion Masnach Deg a hyrwyddo Masnach Deg yn ei dref hyfryd.