DU

 1. Y sefydliad Masnach Deg

  Mae Sefydliad Masnach Deg y DU yn aelod o Fasnach Deg Rhyngwladol sy’n uno dros 20 o fentrau labelu ledled Ewrop, Japan, Gogledd America, Mecsico ac Awstralia/Seland Newydd yn ogystal â rhwydweithiau sefydliadau cynhyrchu o Asia, Affrica, America Ladin a’r Caribî.

 2. Partneriaeth Masnach Deg Ynys Môn

  We are the steering group for Anglesey’s Fairtrade County status, promoting Fair Trade across the county. We can provide Fairtrade stalls for your events.

 3. Tref Masnach Deg Porthcawl

  Rydym yn hyrwyddo Masnach Deg ym Mhorthcawl.

 4. Fforum Masnach Deg Y Fenni

  Mae’r Fforwm yn hyrwyddo Masnach Deg a gwerthu a defnyddio cynnyrch Masnach Deg gan fusnesau a sefydliadau lleol, gan drefnu digwyddiadau yn ystod Pythefnos Masnach Deg bob blwyddyn.

 5. Grŵp Masnach Deg Dinas Powys

  Hyrwyddo Masnach Deg ym Mhentref Masnach Deg Dinas Powys.

 6. Masnach Deg Rhydaman

  Nod grŵp Masnach Deg Rhydaman yw codi ymwybyddiaeth o faterion Masnach Deg a hyrwyddo Masnach Deg yn ei dref hyfryd.