Cymru

  1. Fforum Masnach Deg Y Fenni

    Mae’r Fforwm yn hyrwyddo Masnach Deg a gwerthu a defnyddio cynnyrch Masnach Deg gan fusnesau a sefydliadau lleol, gan drefnu digwyddiadau yn ystod Pythefnos Masnach Deg bob blwyddyn.

  2. Grŵp Masnach Deg Dinas Powys

    Hyrwyddo Masnach Deg ym Mhentref Masnach Deg Dinas Powys.

  3. Masnach Deg Rhydaman

    Nod grŵp Masnach Deg Rhydaman yw codi ymwybyddiaeth o faterion Masnach Deg a hyrwyddo Masnach Deg yn ei dref hyfryd.