Cymru

 1. Fforwm Masnach Deg Sir Fynwy

  Mae’r fforwm yn cwrdd yn rheolaidd i drefnu digwyddiadau Masnach Deg ac mae’n gweithio gyda grwpiau gwirfoddol eraill i ddarparu cymorth ac arlwyaeth Masnach Deg.

 2. Fforwm Masnach Deg Cas-gwent

  Tref Masnach Deg swyddogol yw Cas-gwent ac rydym yn annog unigolion a busnesau yng Nghas-gwent i helpu i wneud gwahaniaeth i’r byd drwy ddod yn Fasnach Deg.

 3. Grŵp Masnach Deg Llandrindod

  Grŵp bach o bobl leol ydyn ni sy’n gweithio i hyrwyddo Masnach Deg yn yr ardal ac yn helpu i gynnal Llandrindod fel Tref Masnach Deg.

 4. Grŵp Masnach Deg Dinbych

  Rydym yn hyrwyddo Masnach Deg yn Ninbych.

 5. Masnach Deg Clydach

  Rydym yn hyrwyddo Masnach Deg yn Ckydach.

 6. Grŵp Masnach Deg Bangor

  Mae grŵp Masnach Deg Bangor yn hyrwyddo ac yn cefnogi Masnach Deg ym Mangor.

 7. Partneriaeth Masnach Deg Ynys Môn

  We are the steering group for Anglesey’s Fairtrade County status, promoting Fair Trade across the county. We can provide Fairtrade stalls for your events.

 8. Tref Masnach Deg Porthcawl

  Rydym yn hyrwyddo Masnach Deg ym Mhorthcawl.

 9. Fforum Masnach Deg Y Fenni

  Mae’r Fforwm yn hyrwyddo Masnach Deg a gwerthu a defnyddio cynnyrch Masnach Deg gan fusnesau a sefydliadau lleol, gan drefnu digwyddiadau yn ystod Pythefnos Masnach Deg bob blwyddyn.