Sefydliadau

 1. Siop Iechyd Dimensions

  Siop ddiwastraff ym Mangor yw Dimensions Health Store. Maent yn gwerthu te, coffi, siocledi, ffrwythau sych a bariau ffrwythau Masnach Deg.

 2. Siop Werdd Canolfan yr Amgylchedd

  Mae Siop Werdd Canolfan yr Amgylchedd wedi bod yn darparu cynnyrch cartref, bwyd a chrefftau gwyrdd, Masnach Deg a heb greulondeb i’r gymuned ers sawl blwyddyn ac mae’n gartref i orsaf ail-lenwi gyntaf Abertawe.

 3. Sussed

  Siop gymunedol Masnach Deg ym Mhorthcawl, De Cymru, yw SUSSED, a sefydlwyd gan yr elusen Cymru Gynaliadwy ac sy’n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr.

  Mae SUSSED yn arbenigo mewn cynnyrch moesegol, yn benodol, nwyddau lleol Masnach Deg, sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd, sydd ddim yn cynnwys plastigion.

 4. Tired Mums Coffee

  Mae Tired Mums Coffee yn ceisio hybu’r profiad mamolaeth trwy goffi sy’n blasu’n wych gyda phwrpas.

 5. Tref Masnach Deg Porthcawl

  Rydym yn hyrwyddo Masnach Deg ym Mhorthcawl.

 6. Y sefydliad Masnach Deg

  Mae Sefydliad Masnach Deg y DU yn aelod o Fasnach Deg Rhyngwladol sy’n uno dros 20 o fentrau labelu ledled Ewrop, Japan, Gogledd America, Mecsico ac Awstralia/Seland Newydd yn ogystal â rhwydweithiau sefydliadau cynhyrchu o Asia, Affrica, America Ladin a’r Caribî.